Lovski turizem

Lovski turizem

Untitled-3

V Lovski družini Poljčane se ukvarjamo z lovnim turizmom že desetletja zakar imamo veliko izkušenj in stotine uspešnih in zadovoljnih gostov na mnoge vrste divjadi predvsem pri lovu na Muflona in divjega prašiča.
Zgodovina in izkušnje iz lovnega turizma nas izpopolnjuje že 40 in več let. V našem lovišču smo gostili že mnoge lovske goste pretežno iz Avstije, Nemčije, Italije, pa tudi iz ZDA, Hrvaške, Beneluxa, Švice in ostalih Evropskih držav. Poznavanje lovišča in gibanja divjadi omočajo uspeh na lovu določene željene trofjene vrste divjadi, ki jih ponujamo v našem lovišču.
Glavne vrste divjadi, ki jih ponujamo lovskim gostom so muflon, srnjad, divji prašič in gams. Gostu omogočamo več dnevno profesionalno vodenje po lovišču in seveda prenočitev v luksuzni lovski brunarici sredi neokrnjene narave neposredno v lovišču.

Cenik divjadi

– Račun opravljenih storitev v lovnem turizmu se izstavi v evrih.
– Trofeje se ocenjujejo sveže po obrazcu Mednarodnega sveta za lovstvo in ohranitev divjadi (CIC). Zato se pri ocenjevanju rogovja jelena, damjaka ali srnjaka odbije od teže rogovja 10%.
– Parkljasto divjad in medveda je dovoljeno streljati samo z lovsko puško risanico. Divjad drugih vrst je dovoljeno streljati tudi z šibrami. Uporaba polavtomatskih pušk, risanic ali šibrenic je dovoljena samo, če so polnjene z največ dvema nabojema.
– Na lovu je lovski gost dolžan upoštevati navodila spremljevalca in streljati le divjad, ki mu jo ta določi.
– Z dnevno lovno pristojbino lovski gost plača: 1 x pri lovu na jelena, srnjad, gamsa, divjega prašiča, muflona…– organizacijo lova, vstop v lovišče, spremljevalca, uporabo lovskih naprav in pripravo trofeje; Prenočevanje in oskrbo je treba plačati posebej. Odkup uplenjene divjadi (divjačine) je mogoč po dnevnih tržnih cenah.

 

Lovišče lovske družine Poljčane prehaja iz nižinskega dela Dravinjske doline do srednje gorskega lovišča na pogorju Boču. Lovišče je v bistvu v celoti neposeljeno v strnjenem gozdnem habitatu. Višinska razlika se razteza od 300 m pa vse do 1.000m nadmorske višine. Gozdni sestav gozda tvorijo skoraj vse drevesne vrste tj bukev, javor, gaber…in ostali listavci kot tudi iglavci. Konfiguracijska razgibanost pokrajine in terena omogoča, da je pristop k lovu na določeno vrsto divjadi zanimiv, potrebna je velika iznajdljivost in seveda tudi nekaj lovske sreče za uspeh uplenitve ciljne divjadi. Seveda nam skoraj vedno uspe o čemer priča nešteto zgodb zadovoljnih upleniteljev tako gostov iz tujine kot domačinov.