Predstavitev

Predstavitev lovske družine Poljčane.

Predstavitev

Skupna površina lovišča znaša 2138 ha, od tega je lovne površine 2008 ha. LD gospodari s srnjadjo, divjim prašičem, muflonom, gamsom in malo divjadjo.

V LD je včlanjenih 36 lovcev od katerih imajo trije lovci status lovskega čuvaja, 7 lovcev status preglednika mesa uplenjene divjadi in trije lovci status lovskih strelskih sodnikov.

Lovska družina Poljčane je bila ustanovljena leta 1946 in trenutno šteje 33 članov.

LD ima nad Studenicami v posesti lovski dom, ki ga izdajajo tudi zaključenim družbam. Kapaciteta doma je do 60 gostov.

Posedujejo pa tudi lovsko brunarico Golnik, ki pa jo namenjajo le za lovni turizem.

Kontaktirajte nas!

Untitled-1

Osrednje lovišče se nahaja na gori Boč, tisočaku na robu panonske nižine. To je neokrnjeno – neurbano lovišče v katerih kraljuje muflonja populacija z izjemnimi trofejnimi vrednostmi.
Untitled-2
 Na pogorju Boča je bil muflon naseljen v letu 1970 in se je  razširil po celotnem gorskem masivu Boča na lovni površini 5000 ha. Naselitev te sicer neavtohotne vrste divjadi velja za eno najuspešnješih naselitev divjadi v R. Sloveniji. Populacija muflona je v odlični telesni in trofejni kondiciji. S primernim gospodajenjem, poznavanjem te neavtohtone vrste divjadi in sodelovanjem vseh lovskih družin, ki gospodarimo z muflonom je starostna struktura uravnotežena in populacija stabilna.
Če želite upleniti trofejno močnega muflona pridite na Boč v lovišče Lovske družine Poljčane. Lovski uspeh skoraj nikoli ne izostane!